تست

اخبار و رویدادها

شصت و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه آسیا گرامی باد.
پنجشنبه 1402/04/29

ادامه خبر
بازنگری و اعمال تغییرات در فرایند فروش و خدمات پس از فروش بیمه نامه های جامع عمر و پس انداز
پنجشنبه 1402/04/29

ادامه خبر
برگزاری نهمین همایش بیمه های زندگی
پنجشنبه 1402/04/15

ادامه خبر
تمدید اعتبار جدول کارشناسی و راهنمای انجام آزمایشها و معاینات پزشکی مورد استفاده در جشنواره هفتم
چهار شنبه 1402/03/17

ادامه خبر
برگزاری کلاسهای آموزشی چند سطحی و بیمه مستمری منطقه 7
شنبه 1402/03/13

ادامه خبر
برگزاری کلاسهای آموزشی چند سطحی و بیمه مستمری منطقه 6
شنبه 1402/03/13

ادامه خبر
برگزاری کلاسهای آموزشی چند سطحی و بیمه مستمری منطقه2
شنبه 1402/03/13

ادامه خبر
تمدید جشنواره هفتم فروش بیمه های عمرو پس انداز
شنبه 1402/02/09

ادامه خبر
افزایش سرمایه بیمه های زندگی
یکشنبه 1401/12/21

ادامه خبر
هفدهمین دوره مسابقات فروش بیمه های زندگی
یکشنبه 1401/12/21

ادامه خبر
صدور آنلاین و سایت تخصصی بیمه های زندگی
چهار شنبه 1401/12/03

ادامه خبر
دستورالعمل هفتمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا
چهار شنبه 1401/11/12

ادامه خبر
هفتمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز و جامع مهر آسیا
سه شنبه 1401/11/11

ادامه خبر
قرعه کشی برندگان ششمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز
شنبه 1401/07/30

ادامه خبر

پربازدیدترین سوالات متداول

ازطریق سایت بیمه آسیا www.Bimehasia.com   و با درج کدرهگیری بیمه نامه در قسمت عمر و پس انداز ‏/ خدمات مشتریان ‏/ استعلام سود مشارکت ، مبالغ مشارکت در منافع متعلقه قابل رویت می باشد.
استفاده کننده در سررسید بیمه نامه :  در انقضای مدت بیمه نامه در بیمه نامه مختلط عمروپس انداز (طرح قدیم) بیمه‌گزار و در بیمه نامه جامع عمروپس انداز و مهرآسیا  استفاده کننده به شرط حیات می باشد و در صــورت مشخص شدن وکیل قانونی ، ارائه اصل وکالتنامه و اصل کارت ملی طرفین الزامی است.
استفاده کننده در بازخرید‏/ برداشت از اندوخته بیمه نامه : در طول مدت بیمه نامه در بیمه نامه مختلط عمروپس انداز (طرح قدیم) و در بیمه نامه جامع عمروپس انداز و مهرآسیا  بیمه‌گزار می باشد و در صــورت مشخص شدن وکیل قانونی ، ارائه اصل وکالتنامه و اصل کارت ملی طرفین الزامی است.
از طریق سایت بیمه آسیا www.Bimehasia.com   قسمت عمر و پس انداز ‏/خدمات مشتریان ‏/ کد بیمه گذار ‏/ کد رهگیری ، مبلغ وام قابل رویت  می باشد .

ارتباط با ما