محصولات بیمه های زندگی

بیمه آسیا هم اکنون با نیروی انسانی کارآمد و زبده ترین کارشناسان صنعت بیمه ضمن خدمت رسانی بیمه‌ای در تمامی استانها با 100 شعبه و گسترده ترین شبکه فروش در میان شرکت های بیمه خصوصی کشور و با ذخایر ریاضی بیش از  30.000 میلیارد ریال، صرفاَ در بیمه های زندگی ، مفتخر است که با دو طرح "بیمه‌نامه جامع عمروپس‌انداز " و"بیمه‌نامه جامع مهرآسیا"، بیمه گذاران محترم را تحت پوشش قرار دهد.

در این دو طرح شرکت بیمه آسیا در کنار پوشش‌های بیمه‌ای و تأمین آینده با سرمایه‌گذاری مبالغ حق‌بیمه پرداخت‌شده و تخصیص سود مناسب، پس‌انداز مطمئنی را برای تحصیل، جهیزیه ، تأمین مسکن جوانان، پشتیبانی مالی زنان خانه دار و ... پرداخت می کند. درضمن بیمه‌شدگان می توانند درطول مدت قرارداد علاوه بر پوشش بیمه عمر با پرداخت مبلغ حق‌بیمه اندک، از دیگر مزایا و پوشش‌های تبعی این طرح نیز استفاده نمایند.

علاوه بر پرداخت سود علی‌الحساب به مبالغ اندوخته ، سود مازاد نیز به عنوان سود مشارکت در منافع در طول مدت قرارداد به بیمه‌گذاران پرداخت خواهد شد که این سود به اندوخته سرمایه گذاری بیمه‌نامه افزوده می گردد.

بر اساس سوابق سالهای گذشته، به طور میانگین بیش از 23 درصد سود قطعی برای بیمه نامه های صادره بیمه های عمروپس انداز و به ترتیب در سالهای 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97، 98 ، 99 و 400 معادل 23.6 ، 23 ، 21 ، 19.6 ، 18 ، 20 ، 38.2 ، 28.5 درصد محاسبه شده و به حساب اندوخته بیمه نامه ها منظور گردیده است.

محصولات بیمه های زندگی

ارتباط با ما