استعلام نرخ
فرم پیشنهاد;
 
شرایط عمومی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استعلام سود مشارکت
استعلام مبلغ و شرایط وام
درخواست وام
پرتال نمایندگان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرداخت اینترنتی اقساط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
استعلام نرخ
فرم پیشنهاد
شرایط عمومی
استعلام سود مشارکت
استعلام مبلغ و شرایط وام
درخواست وام
پرتال نمایندگان
پرداخت اینترنتی اقساط
 

تست

اخبار و رویدادها

قرعه کشی برندگان ششمین جشنواره فروش بیمه های جامع عمر و پس انداز
شنبه 1401/07/30

ادامه خبر

پربازدیدترین سوالات متداول

ازطریق سایت بیمه آسیا www.Bimehasia.com   و با درج کدرهگیری بیمه نامه در قسمت عمر و پس انداز ‏/ خدمات مشتریان ‏/ استعلام سود مشارکت ، مبالغ مشارکت در منافع متعلقه قابل رویت می باشد.
استفاده کننده در سررسید بیمه نامه :  در انقضای مدت بیمه نامه در بیمه نامه مختلط عمروپس انداز (طرح قدیم) بیمه‌گزار و در بیمه نامه جامع عمروپس انداز و مهرآسیا  استفاده کننده به شرط حیات می باشد و در صــورت مشخص شدن وکیل قانونی ، ارائه اصل وکالتنامه و اصل کارت ملی طرفین الزامی است.
استفاده کننده در بازخرید‏/ برداشت از اندوخته بیمه نامه : در طول مدت بیمه نامه در بیمه نامه مختلط عمروپس انداز (طرح قدیم) و در بیمه نامه جامع عمروپس انداز و مهرآسیا  بیمه‌گزار می باشد و در صــورت مشخص شدن وکیل قانونی ، ارائه اصل وکالتنامه و اصل کارت ملی طرفین الزامی است.
از طریق سایت بیمه آسیا www.Bimehasia.com   قسمت عمر و پس انداز ‏/خدمات مشتریان ‏/ کد بیمه گذار ‏/ کد رهگیری ، مبلغ وام قابل رویت  می باشد .

ارتباط با ما