برگزاری کلاسهای آموزشی چند سطحی و بیمه مستمری

برگزاری کلاسهای آموزشی چند سطحی و بیمه مستمری منطقه2

1402/03/13
برگزاری کلاسهای آموزشی  چند سطحی و بیمه مستمری منطقه2
به نام خدا
با مساعدت مدیر عامل محترم و سرپرست محترم معاونت  فنی بیمه های اشخاص ، در راستای راه اندازی هر چه سریعتر  فروش چند سطحی و ارائه   بیمه نامه مستمری  در سال 1402  آموزش نمایندگان  به تفکیک سرپرستی در دستور کار مدیریت عمرو پس انداز قرار گرفت .  بر این مبنا در تاریخ 6 اردیبهشت 1402  در خصوص آموزش نمایندگان  منطقه 2  با حضور مدیر محترم عمرو پس انداز ، سرپرست محترم منطقه 2 و نمایندگان منتخب اقدام شد .  
 
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا
آدرس منبع: مدیریت عمرو پس انداز
چاپ  

ارتباط با ما