برگزاری کلاسهای آموزشی چند سطحی و بیمه مستمری

برگزاری کلاسهای آموزشی چند سطحی و بیمه مستمری منطقه 7

1402/03/13
برگزاری کلاسهای آموزشی  چند سطحی و بیمه مستمری منطقه 7
به نام خدا 
با مساعدت مدیر عامل محترم و سرپرست محترم معاونت  فنی بیمه های اشخاص ، در راستای راه اندازی هر چه سریعتر  فروش چند سطحی و ارائه  بیمه نامه مستمری  در سال 1402 ،  آموزش نمایندگان  به تفکیک سرپرستی در دستور کار مدیریت عمرو پس انداز قرار گرفت .  بر این مبنا در تاریخ 10خرداد 1402  در خصوص آموزش نمایندگان  منطقه 7  با حضور مدیر محترم عمرو پس انداز ، روسای  محترم شعب  و نمایندگان منتخب طبق برنامه آموزشی اقدام  شد.درضمن طی جلسه مورخ  9  خرداد با حضور مدیریت  محترم عمرو پس انداز ، روسای شعب و تعدادی از نمایندگان منطقه ،  چالشهای فروش  مورد  بحث و تبادل نظر قرار گرفت  .  
 
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا
آدرس منبع: مدیریت عمرو پس انداز
چاپ  

ارتباط با ما