تمدید اعتبار جدول کارشناسی و راهنمای انجام آزمایشها و معاینات پزشکی مورد استفاده در جشنواره هفتم

تمدید اعتبار جدول کارشناسی و راهنمای انجام آزمایشها و معاینات پزشکی مورد استفاده در جشنواره هفتم

1402/03/17
تمدید اعتبار جدول کارشناسی و راهنمای انجام آزمایشها و معاینات پزشکی مورد استفاده در جشنواره هفتم

بنام خدا
با توجه به پیشنهاد مدیریت محترم عمرو پس انداز و موافقت سرپرست محترم معاونت فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت جدول کارشناسی و راهنمای انجام معاینات پزشکی مورد استفاده در مدت جشنواره هفتم تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار بوده و قابل استفاده جهت صدور بیمه نامه می باشد .

 

منبع: روابط عمومی بیمه آسیا
آدرس منبع: مدیریت عمرو پس انداز
چاپ  

ارتباط با ما