بازنگری و اعمال تغییرات در فرایند فروش و خدمات پس از فروش بیمه نامه های جامع عمر و پس انداز

بازنگری و اعمال تغییرات در فرایند فروش و خدمات پس از فروش بیمه نامه های جامع عمر و پس انداز

1402/04/29
بازنگری و اعمال تغییرات در فرایند فروش و خدمات پس از فروش بیمه نامه های جامع عمر و پس انداز

بسمه تعالی 
 در راستای بهره برداری از ظرفیت های بالقوه بیمه های عمروپس انداز و به منظور تحقق برنامه های عملیاتی شرکت ، حضور هدفمند و موثر در بازار رقابت ، ارتقاء سطح کمی و کیفی فروش و ایفای نقش حمایتی در جامعه ، تغییرات به شرح فایل پیوست  در فرایند فروش و خدمات پس از فروش بیمه نامه های  جامع عمروپس انداز اعمال گردیده است .
 
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا
آدرس منبع: مدیریت بیمه های عمرو پس انداز
چاپ  

ارتباط با ما