شصت و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه آسیا گرامی باد.

شصت و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه آسیا گرامی باد.

1402/04/29
شصت و چهارمین سالگرد تاسیس  بیمه آسیا گرامی باد.
بسمه تعالی 
بیمه آسیا 64ساله شد  . در سالگرد تاسیس بیمه آسیا در هفته اول مرداد  بیمه نامه مستمری بیمه آسیا (طرح گندم) وارد فاز اجرایی خود خواهد شد . منتظر خبرهای خوب باشید .
گندم بکارید .
منبع: روابط عمومی بیمه آسیا
آدرس منبع: بیمه آسیا
چاپ  

ارتباط با ما